تبلیغات
しѺ√乇ღ❤ღ بیقرارعشقღ❤ღ - یـ ـ ـه وقتـ ـ ـایـ ـ ـی هسـ ـ ـت،

しѺ√乇ღ❤ღ بیقرارعشقღ❤ღ

تو را هَرگِز آرِزو نَخواهَم کرد، هَرگـــِـــــز …..چون مَحال میشَوی مِثل همِه آرزوهایَم !

یـ ـ ـه وقتـ ـ ـایـ ـ ـی هسـ ـ ـت،

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـ ـت،

آدم دلـ ـ ـ ـش بهونـ ـ ـ ـه میگیـ ـ ـ ـره

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـت

آدم کلافـ ـ ـ ـه س

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـت

آدم دلش اون چیزی رو میخواد که نیس

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـ ـت،

آدم دلـ ـ ـ ـش اون کسـ ـ ـ ـی رو میـ ـ ـ ـخواد که اون تـ ـ ـ ـورو نمیـ ـ ـ ـخوادت

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـ ـت،

آدم مثـ ـ ـ ـه سـ ـ ـ ـگ میشـ ـ ـ ـه

مثـ ـ ـ ـه سـ ـ ـ ـگ پاچـ ـ ـ ـه میگیـ ـ ـ ـره

مثـ ـ ـ ـه سـ ـ ـ ـگ پشیمـ ـ ـ ـون میشـ ـ ـ ـه

مثـ ـ ـ ـه سـ ـ ـ ـگ وفـ ـ ـ ـادار میمـ ـ ـ ـونـ ـ ـ ـه

مثه سـ ـ ـ ـگ ...

نمیـ ـ ـ ـدونـ ـ ـ ـم

شایـ ـ ـ ـد کـ ـ ـ ـار خـ ـ ـ ـداس

شایـ ـ ـ ـد دارم تـ ـ ـ ـاوان میـ ـ ـ ـدم

تـ ـ ـ ـاوان اشتبـ ـ ـ ـاهـ ـ ـ ـات خودمـ ـ ـ ـو

همیشـ ـ ـ ـه هـ ـ ـ ـم کـ ـ ـ ـه نمیشـ ـ ـ ـه آدم اونـ ـ ـ ـی که رفـ ـ ـ ـته رو مقصـ ـ ـ ـر بدونـ ـ ـ ـه

حتـ ـ ـ ـما یـ ـ ـ ـه چیـ ـ ـ ـزی بـ ـ ـ ـوده کـ ـ ـ ـه گذاشـ ـ ـ ـته رفـ ـ ـ ـته

اصـ ـ ـ ـلا اگـ ـ ـ ـرم رفـ ـ ـ ـته باشـ ـ ـ ـه با کـ ـ ـ ـس دیگـ ـ ـ ـه ای حق بده بـ ـ ـ ـهش

شایـ ـ ـ ـد...

شایـ ـ ـ ـد تو یـ ـ ـ ـه چیـ ـ ـ ـزی نـداشتـ ـ ـ ـی که رفـ ـ ـ ـته بـا کسـ ـ ـ ـی که اون خوبـی رو داشـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه

تـ ـ ـ ـوی ایـ ـ ـ ـن دنـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـا همـ ـ ـ ـه آدمـ ـ ـ ـا حـ ـ ـ ـق دارن

حتـ ـ ـ ـی اونـ ـ ـ ـی کـ ـ ـ ـه رفتـ ـ ـ ـه

حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـی اونـ ـ ـ ـی کـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـونـ ـ ـ ـده

حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـی اونـ ـ ـ ـی کـ ـ ـ ـه کـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه

حـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـی اونـ ـ ـ ـی کـ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـرده

مـ ـ ن مـ ـ قـ ـ صـ ـ ـرم

تـ ـ ـو خوبـ ـ ـ ـی

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـ ـت،

کـ ـ ـ ـه آدم بایـ ـ ـ ـد باور که بایـ ـ ـ ـد فرامـ ـ ـ ـوش بشـ ـ ـ ـه

بایـ ـ ـ ـد قبـ ـ ـ ـول کنـ ـ ـ ـه

که همـ ـ ـ ـه چیـ ـ ـ ـز تمـ ـ ـ ـوم شده

و بایـ ـ ـ ـد بره سراغ تنهائـ ـ ـ ـیه خودش

ولـ ـ ـی بـ ـ ـ ـا هـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ایـ ـ ـ ـن حـ ـ ـ ـرفـ ـ ـ ـا،

یـ ـ ـ ـه وقتـ ـ ـ ـایـ ـ ـ ـی هسـ ـ ـ ـت،<

فقط میخوای بـ ـ ـ ـدونـ ـ ـ ـی

چـ ـ ـ ـرا؟

فـ ـ ـ قـ ـ ـ ـط هـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـن...       


+ نوشته شده در شنبه 9 دی 1391 ساعت 07:11 ب.ظ توسط niloofar | نظرات()